Χειροποίητα καπνιστά Ευρυτανίας

Ακροκώλιον Προσιούτο
Χειροποίητα καπνιστά Ευρυτανίας
Back Bacon
Χειροποίητα καπνιστά Ευρυτανίας
Λόνζα
Χειροποίητα καπνιστά Ευρυτανίας
Σαλάμι Αέρος
Χειροποίητα καπνιστά Ευρυτανίας
Ποικιλία Αλλαντικών Ευρυτανίας
Χειροποίητα καπνιστά Ευρυτανίας